no-img
گام به گام آنلاین

دبیر- بیان کلی تجربیات همراه با بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده


گام به گام آنلاین
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ZIP
پست سازمانی دبیر- بیان کلی تجربیات همراه با بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده
امتیاز 4.00 ( 1 رای )پست سازمانی دبیر- بیان کلی تجربیات همراه با بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده">
zip
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶
853 کیلوبایت
2900 تومان
2900 تومان – خرید Loading

پست سازمانی دبیر- بیان کلی تجربیات همراه با بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده


سازمان آموزش و  پرورش استان مرکزی

آموزش و  پرورش منطقه۲  اراک

 

نام: مهری

نام خانوادگی: قاسمی

پست سازمانی: دبیر

کد پرسنلی:۹۰۵۰۰۴۶۵

عنوان تجربیات مدون:

بیان کلی تجربیات همراه با بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده

 

سال تهیه: ۹۴-۱۳۹۳

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

فصل اول: بیان چالش و مشکلات

چالش اول: غیرتخصصی بودن کادر مدارس و بازرسی از کار معلمان. ۸

مشکلات مدارس در مناطیق روستایی محروم. ۸

مشکل افت تحصیلی دانش آموزان. ۹

مشکلات نظام آموزشی مدارس. ۱۰

بی علاقگی دانش آموزان به درس ریاضی. ۱۰

چالش نفــــوذ بر گروه های غیر رسمی مدرسه. ۱۱

چالش های مدیریت یک مدرسه. ۱۱

فصل دوم: بیان راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده

راهکارهای چالش اول: اهمیت برنامه ریزی برای مدیران مدارس. ۱۴

راهکار بهبود نظام آموزشی مدارس: هوشمند سازی مدارس. ۱۷

راهکارهای حل مشکل افت تحصیلی. ۲۲

راهکارهای حل مشکل بی علاقگی دانش آموزان به درس ریاضی. ۲۴

راهکارهایی برای مدیریت یک مدرسه. ۲۵

برنامه ی آینده ام. ۳۰

 

مقدمه

سپاس خدای را بر آنچه از خدایی خود به ما شناسانده و بر آن چه از شکر خود به ما الهام کرده است و بر آن درها که از علم و ربوبیتش بر ما گشوده است.

از میان تمامی عوامل آموزشی و تربیتی،نقش معلم به عنوان مهم ترین عامل نظام تعلیم و تربیت جایگاه و اهمیت بسزایی دارد.معلم در رشد و پرورش دانش آموزان ،نقش مهمی را ایفا می کند.

تمامی فعالیت های معلم،مانند شناخت فرآیند رشد کودکان و نوجوانان، شیوه های تدریس و علاقه مندی به رشته تدریس خود ،از عواملی هستند که در آموزش و پرورش دانش آموزان ،دخالت زیادی دارند. معلمانی که در تدریس خود از شیوه های متعددی استفاده می کنند بر محتوای رشته تدریس خود تسلط دارند و به کار خود عشق می ورزند.اغلب،دانش آموزانی توانا و خلاق پرورش می دهند.

معلم برای کسب موفقیت در تدریس باید از نظریه های نوین آموزشی و روانشناسی آگاهی و اطلاعات لازم وکافی داشته باشد.روش تدریس معلم باید با اصول و اهداف آموزش و پرورش و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان هماهنگ باشد تا بتواند ضمن جهت دادن به فعالیت های تربیتی و آموزشی خود شاگردان را به سوی اهداف تعلیم و تربیت هدایت و راهنمایی کند.

فراگیرندگان در هریک از دوره های آموزشی نیازهای ویژه ای دارند .بنابراین آشنایی مربیان و معلمان با خصوصیات رشد و نیازهای دانش آموزان در هر یک از دوره های تحصیلی می تواند در پیشرفت یادگیری و رشد و تکامل شخصیت آنها مؤثر باشد.

پرسش بسیاری از دانش  آموزان این است که یادگیری ادبیات در کدام بخش از زندگی ما قرار می گیرد و چرا

باید آن را آموخت؟ و این

ت  زندگی ، برای  دانش آموزان  بازگو کنیم ؛ یعنی طوری عمل کنیم  که  دانش آموزان  احساس  کنند  با یادگیری این  درس می توانند  مشکلی  از مشکلات  زندگی  خود را حل نمایند. در واقع، یادگیری را برای دانش آموزان  معنادار کنیم  و روش های تدریس  خود را به  شیوه ای طراحی  کنیم که در آن موقعیت های فراوانی برای ارتباط  دروس با  زندگی  پیش بینی  شود.

معلم باید مهارت گوش کردن را در دانش آموزان تقویت کند و برای تفهیم مطالب  تا حد امکان از نقل حکایات و داستان های کوتاه استفاده کند تا دانش آموزان به مطالب اصلی درس به دقت گوش دهند .

از آنجایی که معلم خود انسانی است که عهده دار تعلیم و تربیت اجتماعی کودکان است.انسانی که خود تحت تأثیر عوامل خانوادگی و محیطی و اجتماعی ق

د که شاگردان را از درون متحول کند و به فعالیت و کوشش مناسب وادارد. معلمان در حیطه ی کلاس مدیرانی هستند که باید کارکردهای مدیریت را با توجه به چند بعد مهم تربیتی در خود مد نظر داشته باشند تا بتوانند در حیطه کلاس مدیری مدبر با کارکرد مناسب باشند.

ویژگی هایی که یک معلم شایسته باید داشته باشد:

چون معلمی شغل انبیاست و کاری بزرگ و پرارزش است پس:

۱- باید علم و تخصص در حیطه کاری داشته باشد.

۲- همچنین از شیوه های تربیتی آگاهی داشته باشد. تربیت ذهنی،روحی،عاطفی و … دانش آموزان را بشناسد و آگاه باشد

۳- وچون دانش آموزان از معلمان تأثیر می پذیرند پس بنابراین معلمان باید اخلاص عمل و کرامت داشته باشند تا در نظر دانش آموزان باوقار و در نزد آنان محسوب شوند وسخنان وی در دانش آموزان مؤثر واقع می شود.

۴- معلمان باید عمل به علم و گفتار خود داشته باشند.امام صادق(ع)می فرمایند:هرگاه عالمی به علم خود عمل نکند گفتار او در دل ها نفوذ پیدا نمی کند.

۵- معلمانی می توانند به اهداف آموزشی تعلیم و تربیت دست یابند که خوش اخلاق و خوش کردار باشند.

۶- و معلم نیز باید ظاهر

دانش آموزان برقرار کند و به دانش آموزان الگوهای مناسب رفتاری ارائه دهد.

۹- به منظور کسب فضایل اخلاقی با رعایت اصول و ضوابط تربیتی از تشویق و تنبیه استفاده کند.

۱۰- و باید اعتماد به نفس آنان را تقویت دهیم تا فاصله میان دانش آموز و معلم کوتاه تر شود تا بهتر بتوانند رابطه  خوبی با آنان برقرار کنند.

به امید فردایی روشن برای فرزندان ایران زمین.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

بیان چالش ها و مشکلات

در این فصل به بیان

 

 

 

 

 

 

 

 

چالش اول: غیرتخصصی بودن کادر مدارس و بازرسی از کار معلمان

اغلب مدارس را«مدارس حراجى» می نامند. دلیل این نامگذارى هم حضور افراد غیرکیفى روى انجام کار، فاقد ارزش و حمایت مورد نیاز درباره شیوه هاى یاددهى،یادگیرى و … دریافت مدارس محلى است. به هر روى، برخى چالش هاى عمده در این زمینه به طور اجمالى مى شود.

فقدان حمایت از معل

بازرسان براساس برقرارى روابط دوستى یا با دریافت هدایایى، از بازرسى کار معلم صر فنظر مى کنند( آقازاده،۱۳۸۵).

مشکلات مدارس در مناطیق روستایی محروم

در حال حاضر، نظام آموزشى ایران با معلمان مازاد، به خصوص دردوره تحصیلى ابتدایى روبه روست؛ ولى هنوز بسیار از مناطق دورافتاده از نبود معلم به ویژه معلمان آموزش دیده محروم هستند. استفاده از سرباز، معلم ها، مربیان نهضت و … همگى حاکى از فقدان معلماست. شدت فقدان معلم در استانهایی مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربى و شهر بم بیشتر از سایر استانها خودنمایى مى کند. علاوه بر این، در برخى استانها امکان تأمین معلم براى مدارس وجود دارد، اما دورافتادگى مناطق، فقدان امکانات اولیه از قبیل راه، مسکن معلم و کلاس درس براى دانش آموزان عواملى هستند که معلم را از حضوردر چنان مناطقى برحذرمى دارد. نگاهى به آموزش وپرورش سایرکشورهاى در حال توسعه و عقب افتاده هم نشان مى دهد آنان نیز شرایطى، نظیر شرایط ایران را دارند.

بیشتر مناطق روستایى ایران فاقد منابع محلى مناسبى هستند. این مناطق عمدتاًًًًً از بى آبى و خشکسالى در عذاب هستند. همچنین، در مناطق رو

ترس کوچ کرد ه اند (حداد عادل، ۱۳۸۵).

با توجه به این اوضاع، مدارس محلى در بافت روستایى ایران، از حیث منابع محلى با چالش زیادى رویارو هستند .چنانکه این مورد، در سایر کشورهاى جهان هم از چالش برانگیزترین مراحل بوده و راه دشوارى را براى مدیریت مدرسه به تصویرمى کشند.

مشکل افت تحصیلی دانش آموزان

در اوایل یکی از سال های تحصیلی در مقطع دبیرستان با دانش آموزانی مواجه بود که اکثرا با معدل ۲۰ در آزمون ورودی پذیرفته شده بودند پس بالطبع از چنین دانش آموزانی توقعات بالایی وجود داشت. به گفته همکاران دبیر، با گذشت چندین جلسه بعد از تدریس چند فصل و آزمونهای شفاهی و کتبی که به عمل آوردند مشاهده کردند که اولا تقریبا نیمی از دانش آموزان در پرسشهای کلاسی و به ویژه آزمونهای کتبی دچا

و در حال پیشرفت و دسته دیگر منفعل ، با اعتماد به نفس پایین ، کم حرف که حتی اجازه پرسش و رفع اشکالات درسی را به خود نمی دادند و روز به روز سطح نمرات آنها پایین تر می آمد.

بعد از بررسی های به عمل آمده مشاهده متوجه شدم که تعدادی از دانش آموزان به دلیل قرار گرفتن بین عده ای دانش آموز ممتاز و وجود رقابت شدید در بین دانش آموزان به دلیل روحیاتی که داشتند با اینکه از نظر استعداد در سطح خوبی بودند اما خود را در حد رقابت با دیگران نمی دیدند و دچار خود کم بینی شده و روز به روز وضعیت تحصیلی آنها بدتر می شد.

مشکلات نظام آموزشی مدارس

به جز موارد نادر، مدارس در بیشتر موارد تسهیلات و زیرساخت هاى مناسب ندارند. بیشتر مدارس روستایى فاقد اتاقهاى سالم براى تدریس و سکونت معلم، سرویس بهداشتى و توالت، سیستم تهویه و سیستم هاى سرمایشى و گرمایشى بوده هستند. از تعداد مدارس موجود، بسیارى از آنها داراى بافت هاى فرسوده اند و از عمرمفید بهره ورى آن گذشته است. افزون بر این، به دلیل دور افتادگى برخی مناطق روستایى، عمدتا کتابهاى درسى دیرتر از آغاز سال تحصیلى به دست دانش آموزان مى رسید. با آنکه تلاش شده است الگوى توزیع

زیع کتابهاى درسى رعایت شود. افزودنى است در نظام آموزشى ایران، مواد آموزشى دربیشتر موارد، به ویژه در مناطق روستایى، محدود به کتاب درسى است.

بی علاقگی دانش آموزان به درس ریاضی

در اوایل سال تحصیلی با یک بررسی و گرفتن اولین امتحان در کلاس متوجه شد حدود یک سوم دانش آموزان کلاس نمرات کمتر از۵ گرفته اند و بیش از نصف کلاس کمتر از نمره ی  ۱۰ گرفته اند لذا از دانش آموزان چند پرسش نمودم ازآنجایی که تدریس ساعات دروس هنر و تربیت بدنی

یّت چندانی در کلاس ریاضی از خود نشان نمی دهند را با راهکارهای مناسب وضعیتشان را بهبود ببخشم

با آغاز سال تحصیلی با توجه به نتایج امتحان اولیه از دانش آموزان کلاس و با بررسی پاسخ دانش آموزان به سؤالات مطرح شده و مشاهده رفتار دانش آموزان در ساعت ریاضی و پرسش از اولیاء آنان بدست آمد که :دانش آموزان علاقه ناچیزی به زنگ ریاضی داشتند دانش آموزان درس

ره ی  ۵ و شش نفر بین نمرات ۵ تا ۱۰ و چهار نفر بین نمرات ۱۰ تا ۱۵ وشش نفر بیشتر از نمره ۱۵ گرفتند.

چالش نفــــوذ بر گروه های غیر رسمی مدرسه

برای ایجاد شناخت کافی از مدارس تابعه لازم است که مدیر مجتمع توانایی نفوذ و عضویت در گروه های غیری رسمی مدارس را داشته باشد تا بتواند با توانمن

ای خود زمینه ساز پذیرش خود در بین همکاران نیز باشد. در فصل بعد با استفاده از تجربیاتم راهکارهایی را برای این چالش بیان خواهم کرد.

چالش های مدیریت یک مدرسه

مدیر ناچار است برای رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی مورد نظر آموزش و پرورش ، مدرسه را در چارچوبی واحد سازماندهی نماید. برای این منظور علاوه بر تشکیل جلسات مستمر ، تدوین آئین نامه های داخلی نیز ضرورت خواهد یافت.

از سوی دیگر، هر چند که حسابهای مالی مدرسه در حساب متمرکز است ، لیکن مدیر بهتراست همکاران را مطمئن سازد که برای مدرسه تنها از منابع مالی خود مدرسه هزینه خواهد شد و سرانه و مشارکتهای مردمی و هزینه های  مدرسه در حساب معین جدا ثبت خواهد شد.

نیز از درآمدهای مدرسه بصورت مشترک هزینه نماید.که البته با توجه به وجود مالکیت بر اموال در مدارس در ابتدا چنین بهره برداری هایی با مشکلاتی مواجه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

بیان راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده

در این فصل به بیان راهکارها و پیشنهاداتی برای رفع یا دستکم بهبود چا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهکارهای چالش اول: اهمیت برنامه ریزی برای مدیران مدارس

«کارگزارانت را بیازما و سپس بکار گمار، چرا که انتصاب بدون مشورت و آزمایش موجب پشیمانی خواهد بود». حضرت علی (ع)

امام علی علیه‌السلام :« وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست‌هاست».

از میان وظایف مدیریت آموزشگاهی ، ب

ن و کارکنان

اصل دوم : برنامه ریزی برای ثبت نام دانش اموزان

اصل سوم : برنامه ریزی برای کسب اطلاعات فردی و رفتاری دانش اموزان و شناخت بیشتر

آنان.

اصل چهارم : برنامه ریزی برای برنامه هفتگی

راهکارهایی برای توانمند سازی مدیران و کادر آموزشی مدارس

۱- برای توانمندسازی در مدرسه، باید در زمینه رهبری، روابط انسانی روابط گروهی و ارزش‌یابی، مهارت‌های لازم را کسب کنند.

۲- برای افزایش درک مدیران از توانمندس

آموزشی و علاقه انتخاب شوند.

۵- برای افزایش

شی  از مدیریت

ساخت‌ها را فراهم نمایند.

۱۱- از مدیریت مدرسه محور در فرآیند مدیریت آموزشگاهی که مبتنی بر استقلال نسبی، عدم تمرکز، نیازهای محلی منطقه‌ای و مدرسه‌ای می‌باشد استفاده نمایند.

۱۲- برای ایجاد توانمندسازی و بهبود مدیریت آموزشگاهی در فرایند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت‌گری وارزش‌یابی نقش فعال و سازنده داشته و صرفاً مجری برنامه نباشند.

۱۳- برای روزآمد کردن و بهسازی متناسب با ضرورت و نیاز از طریق آموزش ضمن خدمت، همایش‌ها یا ادامه تحصیل آگاهی و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

۱۴- برای موفقیت بهبود در مدیریت آموزشگاهی از شیوه‌ها و الگوهای فعال تدریس مانند یاران در یادگیری، بارش مغزی، بحث گروهی، حل مسئله، استفاده از وسایل و امکانات در آموزش و غیره آگاهی داشته و ترویج نمایند.

۱۵- علاوه بر هنر مدیریت دارای تفکر خلاق بوده و راه‌حل های جدید در ارتباط با تصمیمات غیرمعمول ارائه نمایند.

۱۶- علاوه برنیازهای مادی، نیازهای معنوی، نیازاجتماعی و خویابی معلمان وهمکاران رامورد توجه قراردهند.

۱۷- نسبت به  شناخت و درک کارمندان خود اهتمام لازم رامبذول دارند.

۱۸- – نسبت به  شناسائی و به‌کار بستن استعدادهای اصلی کارمندان خود اهتمام لازم رامبذول دارند.

۱۹- از وارد کردن صدمه‌های احساسی و درونی به‌ کارمند ان خودجلوگیری نمایند.

۲۰- به کارمندان خود ارج نهند.

 

 

 

راهکار بهبود نظام آموزشی مدارس: هوشمند سازی مدارس

مقوله تحول در نظام آموزشی مبحث دیرپایی است و به کشور ما نیز ختم نمی‌شود.تمام نوآوری‌ها می‌تواند منعکس‌کننده یک تغییر باشند؛ اگرچه تمامی تغییرها نوآوری نیستند. (آقایی فیشانی، ۱۳۷۷) تحول یعنی فرایند ذوب شدن اندیشه‌ها، باورها و رفتارهای سنتی و تثبیت ارزش‌های

ر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری زمانی حاصل می‌شود که ازسردرگمی و بهت زدگی درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات خارج شویم و ذهن و احساس خود را بر شگفتی‌های یادگیری متمرکز کنیم.

فناوری با ارائه مجموعه متنوعی شیوه‌های آموزشی و یادگیری دانش آموز را برای کسب آگاهی در زمینه مورد علاقه شان تشویق می‌کند و یادگیری معنی دار را میسر می‌سازد.

مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات دربرنامه‌های آموزش و پرورش است که فواید وآثار ونتایج آن نه فقط درمحیط آموزشی تاثیرات خود را خواهد داشت بلکه تحولی نوین همراه باتجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان و فردای آن‌ها خواهد بود،تاسیس مدارس هوشمند می‌تواند گامی موثر در راستای تحول بنیادین نظام آموزشی کشورمان باشد.

مدرسه‏ هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای بیشتر دروس آن الکترونیک و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.

در چنین مدرسه‌ای یک دانش‌آموز هوشمند، با صرف وقت بر روی موضوعات به شکل مستمر، منابع و قابلیت‌های اجرایی خود را توسعه و تغییر می‌دهد و این نکته‌ای است که به مسئولان مدرسه اجازه می‌دهد تا با توجه به تغییرات به وجود آمده و افزایش سطح اطلاعات دانش‌آموزان، آنها را برای کسب اطلاعات جدید آماده کنند.

مدرسه‏ هوشمند مدرسه‌ای است که برای ایجاد محیط یاددهی ـ یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش‌آموزان پژوهنده طراحی شده است.مدرسه‏ هوشمند

ش‌آموز محوری است. تأکید بر مهارت فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی ـ یادگیری از راهبردها و خط مشی‌های مدرسه هوشمند است. ‏

هفت اصل کلیدی در مدارس هوشمند عبارتند از:

۱)دانش خلاق

۲)استعداد یادگیری

۳)توجه به فهم مطالب

۴) آموختن با هدف تسلط و انتقال آن

۵) ارزیابی آموخته‌ها به شکل متمرکز

۶) غلبه بر مشکلات

۷) مدرسه به عنوان یک سازمان آموزشی.‏

در برابر ترویج و توسعه مدارس هوشمند نیز واکنش‌های سه گانه فوق قابل تصور بود و باید سیاستگذاران، هدف خود را به روشنی ارائه کنند، تسلیم،تقابل با تعامل؟ هرچند که به نظر می‌رسد درایت مدیران نظام آموزشی تعامل را پیشه کرده اما این گونه رفتار هزینه‌ها و پیش نیازهایی دارد که مستلزم توجهی جامع گرا و همه جانبه است‎.‎

تعریف مدرسه هوشمند و مدرسه مجازی این نیست که نرم‌افزارهای حاوی کلام معلم و نوشته‌های کتاب را در روی کامپیوتر پخش کرد و دانش آموزان در دنیای تنهایی خویش به تماشای آن بنشینند، که این عمل به یک بازی شبیه است که مدتی او را سرگرم کند.

فناوری ارتباطات و اطلاعات،بیش از هرچیز، یک دیدگاه است، که نگرش مدیران را به منصه قضاوت بگذارد، بنابراین باید در جهت تغییر نگاه سنتی به آموزش، قبل از اجرای هر طرحی، اقدام کرد. و این نقد گذشته، و تغییر نگرش، در همه جا و همه کشورها، وجه مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است‎.‎

استفاده از فناوری در سیستم آموزش ایران به زمان بهره‌گیری از ابزارهای کمک آموزشی سمعی بصری شامل نمایش اسلاید و فیلم‌های آموزشی در کلاس

هوشمند شامل سیاست‌های قانونگذاری و مقرّرات مدرسه هوشمند و همچنین عملکرد مؤثّر آن‌‌هاست تا فرآیند عملیات که به شکل زیراست، با موفقیت انجام گیرد.

‏به منظور عملیاتی کردن طرح هوشمند‌سازی مدارس سیاست‌های خاصی را باید اعمال نمود که در برگیرنده اهداف و آرمان‌های مدرسه هوشمند و سیاست‌ها و مقر

هریک از حیطه‌های طرح مدرسه هوشمند شامل «فرایند یاددهی – یادگیری»،

« مدیریت»، «مردم، مهارت‌ها و مسئولیت‌ها» و «فناوری» مورد بحث قرار می‌گیرند:‏‎ ‎

‏* فرایند یاددهی ویادگیری‏

یاددهی و یادگیری، ارزشیابی، انتخاب وتصویب مواد‎ ‎یاددهی- یادگیری.‏

‏* مدیریت ‏

امور مدیریتی مدرسه، امور دانش‌آموزی، منابع آموزشی، منابع خارجی، امورمالی، تجهیزات، منابع انسانی، امنیت و فناوری.‏

‏* مردم، مهارت‌ها و مسئولیت‌ها ‏

معلمان، کارکنان اداری، کارمندان فنی، پرسنل سیستم آموزشی، پشتیبان عملیات مدرسه هوشمند، والدین و جامعه.‏

هوشمند سازی مدارس در اسناد تحولی نظام آموزشی

در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است در موارد متعددی بر استفاده هوشمندانه از فناوری تاکید شده است.

یکی از موارد قابل اشاره هدف عمل

ره می‌کند.

 

راهکارهای حل مشکل افت تحصیلی

۱-توجیه و آشنا کردن دانش آموزان با مراحل مختلف طرح و اطلاع رسانی به آنها در زمینه های مختلف.

۲- استفاده از روشهای نوین تدریس و درگیر کردن دانش آموزان در فرایند تدریس ، ایجاد محیط فعال برای یادگیری به منظور بالابردن کیفیت آموزش و پایدارکردن آموخته ها .

۳- تقسیم بندی دانش آموزان بر اساس علائق و استعدادهایشان به گروههای مختلف ( نقاشان ، سخنوران ، بازیگران ، محققین ، فن آوری اطلاعات ، به منظور کیفیت بخ

ندی در دانش آموزان با استفاده از روشهای مختلف از جمله : معرفی مجله موفقیت و کتابهای پیروزی در مدرسه ، کلیدهای موفقیت در تحصیل و مطالعه آن توسط دانش آموزان و ارائه بعضی از مطالب آن در کلاس در زمان های استراحت- توجه به توانمندی های دانش آموزان و نه ضعف ها و ناتوانایی های آنها- ایجاد زمینه برای کسب تجارب موفقیت آمیز توسط دانش آموزان- بالا بردن قدرت تحمل آنها برای مواجه شدن با ناکامی ها و شرکت دادن دانش آموزان در فرایند تدریس و محترم شمردن نظریات آنها برای تقویت جرات آنها در بیان صریح افکار خود.

۷- تشویق دانش آموزان  به خوردن صبحانه و بیان فواید و تاثیر آن بر کارکرد بهتر مغز و استفاده از شکلات در زمان استراحت کلاس.

۸- استخراج مطالب علمی موجود در قران توسط دانش آموزان با استفاده از جستجو در قران ، کتاب اعجاز علمی قران موجود در کتابخانه مدرسه، اینترنت و ارائه آن در شروع کلاس و بحث پیرامون آنها به منظور آرامش یافتن دانش آموزان و پی بردن به اعجاز علمی قران و رازهای طبیعت و عظمت خالق هستی.

۹- کاهش اضطراب و ترس از آزمونهای کتبی با استفاده از خواندن دعای مطالعه و آیت الکرسی ، تشویق نقاط مثبت و توانمندیهای دانش آموزان ، بها دادن به میزان تلاش آنها نه صرفا نتایج حاصل از آزمونها، برگزاری آزمونهای مشورتی و گروهی ، پرسش و پاسخ های مکرر کلاسی برای آشنا کردن آنها با نحوه تنظیم سوالات ، برگزاری رقابتهای دوستانه تحت عنوان مسابقه علمی که بین گروهها برگزار می شد و …

۱۰- استفاده از ارزشیابی توصیفی و ارائه بازخورد به هنگام ارائه نتایج آزمون ها.

ایجاد محیطی صمیمی و شاداب و در عین حال منظم و جدی در کلاس زمینه را برای ایجاد آرامش و احساس امنیت خاطر دانش آموزان فراهم می کند و در سایه امنیت استعدادها و خلاقیت آنها شکوفا می شود. توجه به دنیای شخصی یادگیرندگان و تفاوتهای فردی ، تشویق نقاط مثبت و توانمندی های آنها ، پرهیز از تنبیه و تحقیر ، تقویت حس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس دانش آموزان اضطراب آنها را کاهش داده و در بهبود وضعیت تحصیلی آنها را یاری می دهد. استفاده از روشهای تدریس متنوع و مشارکتی دانش آموزان را برای شرکت فعال در یادگیری تشویق می کند و کیفیت یاددهی ، یادگیری را ارتقاء می دهد. اجرای فعالیت ها و تکالیف متنوع در سطوح مختلف دانش آموزان را در کسب دانستنی های ضروری ، مهارتها و نگرشهای ضروری یاری می دهد. بهب دادن به میزان تلاش و فعالیت دانش آموزان به جای توجه صرف به نتایج حاصله از آزمونها در کاهش استرس آنها موثر بوده و کمک به آنها در یادگیری و درک عمیق از مفاهیم و گسترش توانایی هایشان در برقراری ارتباط بین آنها در پیشرفت درسیشان موثر است. برقراری ارتباط بین علوم تجربی و علوم دینی (مباحث علمی موجود در قرآن و احادیث) ضمن محکم کردن اعتقادات مذهبی ، دانش آموزان را به برقراری انس و الفت بیشتر با قران و کشف اعجاز علمی قران و رازهای طبیعت و عظمت کردگار بی همتا رهنمون می شود.

راهکارهای حل مشکل بی علاقگی دانش آموزان به درس ریاضی

موارد زیر پیشنهاد می شودکه عبارتند از:

گروه بندی دانش آموزان و انجام فعالیّتهای درس با مشارکت و همیاری اعضای گروه- استفاده از روش تدریس فعال – اهمیت ویژه به فعالیّتهای خارج از کلاسی دانش آموزان در نمره ی مستمری –  بر پایی نمایشگاهی ازفعالیت های خارج از کلاس جهت افزایش انگیزه و یادگیری در بین دانش آموزان.

راه حل های انتخاب شده یک به یک به ا

ای درس با مشارکت و همیاری اعضاء گروه.

۴- استفاده از روش تدریس فعال.

۵- تعیین تکلیف درسی متناسب با توانایی دانش آموزان.

۶- دادن تکلیف فعالیّتهای خارج ازکلاس برای دانش آموزان و تأثیر انجام آن در نمره ی مستمری.

۷- بر پایی نمایشگاهی از فعالیّت های

با دانش آموزان توسط معلمان

۱۰- کشف علایق دانش آموزان و سعی در برجسته کردن آنها در جهت تقویت انگیزه و علاقهی آنها در درس ریاضی.

در اواخر سال تحصیلی با توجه به فعالیتهای انجام شده در کلاس,دانش آموزان بیش از پیش  به ریاضی علاقمند شده و در پی یادگیری بیشتر ریاضی بودند محقق توانسته بود تعداد دانش آموزانی را که در ابتدای سالتحصیلی در امتحان کتبی ریاضی کمتر از ۱۰ گرفته بودند را به صفر نفر کاهش داده

 

راهکارهایی برای مدیریت یک مدرسه

مدیر در واقع مدیریت یک مکان مهم را به عهده دارد . مدرسه مثل یک کارخانه انسان سازی است . مدیر با انسان سر و کار دارد و مدیر باید بتواند با همه ی موجود در مدرس

ن تلاش خود را در رفع مشکلات او به کار گیرد .

مدیر باید فرصت ها را در یابد ، ضعف ها را جبران کند ، قوت های خود را گسترش دهد ، مسائل معلمان برای او مهم باشد و بتواند با در نظر گرفتن پاداش و انگیزه معلمان خود بیافزاید .

بهترین هدیه یک مدیر ایجاد محیطی گرم و صمیمی است تا معلمان در کنار دانش آموزان با مهربانی ، اطمینان و امنیت خاطر و حرمت و احترام متقابل رفتار کند .

چند مورد از اقدامات مدیران به طور موردی

 • مدیر باید به معلمان خود توجه داشته باشد تا او نیز به دانش آموزان توجه داشته باشد.
 • مدیر باید قبل از معلمان خود به مدرسه بیاید و بعد از معلمان خود از مدرسه خارج شود
 • مدیر باید کمک کند که افراد در مدرسه باهم کار کنند نه در مقابل هم
 • بهترین مدیران کسانی هستند که از خود ابتکار دارند و ضعیف ترین مدیران برای نوآوری لابلای بخشنامه ها را می گردند.
 • یک مدیر اگر در اندیشه ی داشتن مدرسه ای مطلوب و مورد رضایت دانش آموزان ، معلمان و والدین باشد بهتر است از آغاز سال تحصیلی کارهای بزرگ و مهم را شروع کند .
 • بهتر است برنامه های سالیانه را در ایام تابستان آماده کند .
 • یک مدیر بدون داشتن برنامه

 

 • وظیفه ی یک مدیر با نشاط کردن فضای مدرسه ، گسترش فضایل اخلاقی و دینی دانش آموزان است .
 • مدیر باید از نظرات دانش آموزان در جهت بهبود کارها استفاده کند.

نظام مدیریتی مدرسه محور به عنوان یک نظام مطلوب وکارآمد ازلحاظ نظری و عملی، آزمونهای خود را با موفقیت طی نموده و هم اکنون درکشور های پیشرفته و نیز درکشورهای درحال توسعه کاملا” مورد استفاده بوده و ازجایگاه مناسبی برخوردار است. نظام موصوف ، صاحبان اندیشه های سازنده را بدون درنظرگرفتن شغل و مقام آنها بطوریکسان پذیرا می‏باشد وعلاوه براین که قدرت تصمیم گیری و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف ویا مخدوش نمی کند ، زمینه های لازم برای تشویق مادی ومعنوی پرسنل را درقبال عرضه اندیشه های سازنده فراهم می نماید ، تا ازخلاقیت و پویایی تفکر انسانها برای رشد و توسعه استفاده مطلوب به عمل آید.

مدیریت مشارکتی برگسترده کرد

داوطلبانه ، ارادی و آگاهانه خواهد بود. این درگیری ، شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های سازمان کمک کند و در مسئولیت ها و پیامدهای آن سهیم شود

در نظام مدیریت مشارکتی مدیران و

دربردارد که شاید مهمترین آنها رضایت مندی  و انگیزش بیشترنیروی انسانی ، ارتقاء کیفیت تصمیم ها وکاهش مقاومت درمقابل تغییرات می باشد. ذیلا” به برخی از مزایای نظام مدیریت مشارکتی اشاره می شود:

۱- ارتقاء سطح خلاقیت ونوآوری:  این نظام به جهت ویژگیهای خاص خود بستر مناسبی را برای شکوفائی استعدادها و پرورش تواناییهای بالقوه فراهم می سازد.

۲- ایجاد روحیه کار گروهی : مشارکت درتصمیم سازیها و تصمیم گیریها به پرسنل می آموزد که به نظردیگران احترام گذاشته و در تکمیل آنها بکوشند.

۳-  خودباوری : مشارکت خودباوری واطمینان به نفس را افزایش می دهد.

۴- ارتقاء سطح انگیزش شغلی کارکنان : هنگامی که کارکنان خود را در تدوین و تصویب برنامه های کاری و تصمیم گیریها شریک می بینند، سطح انگیزش شغلی آنها افزایش می یابد.

۵- توسعه مهارت ها وافزایش سطح دانش واطلاعات : حل مشکلات به توسعه مهارت ها کمک می‏کندوباعث انگیزش‏وسوق‏دهی‏افراد به سمت یادگیری بیشتروارتقاء‌سطح دانش شغلی می‏گردد.

۶-  بهبود کیفیت خدمات: وقتی کارکنان ، خود درتصمیمات شریک باشند و با انگیزه بیشتر برای نیل به نتایج مطلوب فعالیت نمایند، بستر  فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر فراهم گشته و کیفیت خدمات بهبود می یابد.

۷- ارتقاء‌سطح بهره وری: مشارکت باعث بهبود کیفیت،‌ کاهش ضایعات ،‌ حذف دوباره کاریها می شود  و با افزایش کمی وکیفی خروجی ها ارتقاء‌سطح  بهره وری را ممکن می سازد.

۸-  کاهش نظارت مدیران سطوح بالاتر: باگسترش روحیه‌ خود مدیریتی وبسط توسعه مهارت ها نیازمندی به نظارت سطوح بالاتر کاهش می یابد.

۹- افزایش سطح رضایت شغلی: مشارکت در امور سازمان و بهره مندی از مزایای پیش گفته ، باعث رضایت شغلی در کارکنان از لحاظ درونی و بیرونی و نیز مادی و

ارکنان وتوسعه فرهنگ ارتباطات موجب کاهش جدی تنش درسطوح مختلف می شود.

 

 

 

 

 

 

برنامه ی آینده ام

محققان رشته‏ی مدیریت در زمینه‏ی مهارت‏های مورد نیاز مدیران مدرسه سخن گفته و مطالب بسیاری نوشته‏اند که مورد استناد و استفاده‏ی عملی مدیران بوده است. اما سؤال این است که با توجه به تغییرات پرشتاب محیط بیرونی و درونی مدرسه، چگونه مدیر مدرسه می‏تواند در مقام رهبر آموزشی فردا، ایفای نقش کند و باید چه توان‏مندی‏هایی داشته باشد؟

امروزه دست‏یابی به ((پیش‏رفت آموزشی))، یکی از موضوعات ‏مهم و اساسی آموزش‏و پرورش‏کشورهای ‏توسعه‏ یافته‏است و تلاش‏های گسترده و سازمان‏یافته‏ای

)

فولن به پنج اصل مهم برای پیش‏رفت آموزشی در مدرسه اشاره می‏کند که عبارت‏اند از:

۱٫‏ مدیران مدرسه همواره بیش‏ترین نقش را در زمینه‏ی پیش‏رفت آموزشی ایفا می‏کنند.

 1. از آن‏جا‏ که عناصر تشکیل‏دهنده‏ی هر مدرسه با مدرسه‏ی دیگر متفاوت است، مؤلفه‏های مؤثر بر پیش‏رفت آن‏ها نیز، در عین‏ داشتن‏ ‏اشتراکات ‏آموزشی، منحصربه‏فرد است. درنتیجه، نمی‏توان‏ برای ‏تمام ‏مدارس‏درزمینه‏ی ‏پیش‏رفت ‏آموزشی، یک‏ دستورالعمل واحد صادرکرد.مدیریت در مدرسه‏های جهان امروز
 2. پیش‏رفت مداوم آموزشی در هر مدرسه مرهون تلاش هم‏عرض مدیر و معلمان است.
 3. تشریک ‏مساعی‏ مدیرومعلمان، قدرت پیش‏رفت‏آموزشی‏ را افزایش می‏دهد.
 4. پیش‏رفت تحصیلی دانش‏آموزان، پایه‏ و اساس فعالیت‏های مدرسه است.(۱۹۹۹، Fullan).

با توجه به این اصول، مدیران

 

رهبر آموزشی مدارس فردا باید اقدامات زیر را انجام دهد:

*‏ اهداف‏ و انتظارات آموزشی مدرسه را تعیین و ابلاغ‏کند.

*‏ منابع راهبردی برای دست‏یابی به اهداف آموزشی را تعیین کند و تخصیص دهد (مدیریت منابع).

*‏ در برنامه‏ریزی، هماهنگی و ارزش‏یابی برنامه‏ی درسی و آموزشی مشارکت مؤثر داشته‏ باشد.

*‏ معلمان را برای شرکت در دوره‏های آموزشی لازم برای توسعه‏ی دانش و مهارت در حوزه‏ی یادگیری _ یاددهی ترغیب کند.

*‏ دانش‏آموزان و معلمان را در مسیر موفقیت و اثربخشی در فرآیند یاددهی _ یادگیری حمایت‏‏ کند.

مدیر مدرسه‏ی فردا برای رهبر شدن باید چه توانایی‏هایی داشته باشد؟

*‏ او باید اهداف اخلاقی خود را تع

 

*‏ موفقیت رهبر آموزشی تا حد زیادی به سنجیدگی در تنظیم زمان بستگی دارد (مدیریت زمان). مدیر باید در زمان محدود به مهم‏ترین اقداماتی که به پیش‏برد اهداف آموزشی و موفقیت دانش‏آموزان منجر می‏شود، دست‏ بزند و از درگیرشدن در امور حاشیه‏ای و نامرتبط با این اهداف، بپرهیزد.

* او باید برنامه‏ی درسی و

‏گیری می‏کند.

* مدیر باید در نقش یک ر

بع موجود باشد.

* مدیر باید در حل اختلاف‏های احتمالی میان گروه‏های آموزشی و کاری در مدرسه، نقش میانجی را ایفا کند (۲۰۰۳،Kouzes ).

* باید محقق باشد. مستمر تحقیق کند و از نظریه‏های جدید در حوزه مدیریت، یادگیری و آموزش مطلع باشد. او باید منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای پاسخ‏گویی به نیازهای دانش‏آموزان و معلمان باشد.موضوعات :

تصاویر پیش نمایش


پست سازمانی دبیر- بیان کلی تجربیات همراه با بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده-1

درباره نویسنده

متولد سال 1364.دارای لیسانس مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها) آشنایی با کامپیوتر در حد قابل قبول.دارای سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی راهنمایی و دبیرستان.متاهل.

publisher4 16 نوشته در گام به گام آنلاین دارد . مشاهده تمام نوشته های

نظرات کاربران


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.